Informacje dotyczące logowania na platformie edukacyjnej

Pierwsze logowanie na platformie edukacyjnej:

Loginem jest Państwa numer albumu. Hasłem startowym jest numer PESEL

Studenci z bieżącej rekrutacji do czasu otrzymania numeru albumu logują się za pomocą tymczasowego identyfikatora 2017z_nrWKR (nrWKR jest indywidualnym numerem kandydata nadawanym w trakcie procesu rekrutacji). Hasłem startowym jest numer PESEL

O zmianie loginu po otrzymaniu numeru indeksu zostaną Państwo poinformowani osobny emailem. 

Studenci krótkoterminowi ze względu na brak numerów albumów w systemie USOS logują się wg schematu: krt_imie_nazwisko pisane małymi literami bez polskich znaków. Hasłem startowym jest numer PESEL

W razie problemów z hasłem lub nazwą użytkownika proszę spróbować samodzielnie ustawić nowe hasło lub odzyskać nazwę użytkownika (link do resetowania hasła). System umożliwia odzyskiwanie hasła po nazwie użytkownika lub adresie email. Po wprowadzeniu poprawnych danych system wyśle email z linkiem do resetowania hasła i nazwą użytkownika.  Po zalogowaniu proszę zmienić hasło. W tym celu proszę kliknąć w swoje nazwisko (prawy górny róg ekranu) a następnie Ustawienia -> Zmień hasło

Uwaga: konta na platformie edukacyjnej posiadają studenci, którzy na platformie administracyjnej OKNO PW mają status aktywny. Wszelkie uwagi i problemy proszę zgłaszać pod adresem pomoc@okno.pw.edu.pl

Last modified: Saturday, 30 September 2017, 12:14 PM