Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z modelami decyzyjnymi oraz algorytmami wykorzystywanymi w systemach wspomagających harmonogramowanie i zarządzanie procesami produkcji i dystrybucji.


W ramach przedmiotu można wyróżnić trzy podstawowe części:

  • metody szeregowania zadań na pojedynczych procesorach i w typowych systemach składających się z wielu procesorów (procesory równoległe, otwarty system obsługi (Open Shop), przepływowy system obsługi (Flow Shop))
  • modele planowania produkcji, odnowy zapasów oraz dystrybucji
  • podstawowe informacje o aukcjach jedno i wielotowarowych