Forma zaliczenia: Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej (test wyboru). • W pierwszym i w drugim terminie egzamin odbędzie się na Politechnice Warszawskiej. • W terminach poprawkowych egzamin odbędzie się w Centrum Edukacyjnym Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Czerniakowska 16 w Warszawie. Przystąpienie do egzaminu jest możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:00 lub w weekendy, po wcześniejszym ustaleniu. W celu ustalenia terminu egzaminu proszę o wysłanie wiadomości na adres: pimil@ciop.pl